facebook
Se tam tre��

 

Wśród oferowanych usług do najważniejszych należą:

Projektowanie, instalacje, wdrożenia

 • Sieci gazowe niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia oraz STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE I° i II°
 • Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i c.o. w układach tradycyjnych preizolowanych, PE, PB, PCV i innych
 • Przyłącza gazowe, wodno-kanalizacyjne i c.o. do budynków mieszkalnych i przemysłowych
 • Przewierty pod drogami, torami, rzekami
 • Wewnętrzne instalacje gazowe, wodno-kanalizacyjne i c.o. z zastosowaniem nowoczesnych technologii, urządzeń i materiałów
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, stacje uzdatniania wody
 • Kotłownie gazowe, olejowe, ekologiczne węglowe
 • Wymiennikownie c.o.
 • Ogrzewanie podłogowe, instalacje w miedzi
 • Wentylacja i klimatyzacja, montaż rekuperatorów
 • Montaż baterii słonecznych
 • Konstrukcje stalowe - wykonanie i montaż
 • Instalacje technologiczne ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego
 • Transport, podłączenie oraz uruchomienie maszyn przemysłowych

 

Posiadamy odpowiednie uprawienia.

Instalacje pod klucz z pełnymi odbiorami.

Zapewniamy fachową obsługę i solidność wykonania.