facebook
Se tam tre��


 

Firma INSTAL-TECH s.c. powstała 20.08.1998 roku. Siedziba spółki znajduje się przy ul. J. von Eichendorffa 2 w Raciborzu.

  • Przedmiotem działalności firmy instal-tech s.c. są roboty instalacyjne "od A do Z", czyli od koncepcji, projektu, poprzez wykonanie i montaż, do rozruchu technologicznego i obsługi wykonanych inwestycji włącznie, zarówno w obiektach nowych jak remontowanych.  
  • Koncentrujemy się na kompleksowych usługach związanych z branżą gazowniczą (np. sieci, przyłącza i instalacje gazowe, kotłownie gazowe, stacje redukcyjno pomiarowe gazu I i II stopnia, antywybuchowe zabezpieczenia instalacji gazowych), kotłowniami olejowymi i węglowymi, instalacjami centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjnymi oraz sieciami i przyłączami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Firma nasza montuje również szamba i oczyszczalnie ścieków dla domów jednorodzinnych.

  • Pracownicy firmy to fachowcy z zakresu: spawalnictwa, monterzy instalacji c.o. i wod-kan, wymiennikowni oraz kotłowni różnego typu, zgrzewacze rur polietylenowych i polipropylenowych. Załoga posiada zaświadczenia kwalifikacyjne Okręgowego Inspektoratu Gospodarki Energetycznej w Katowicach. Nasza firma posiada aktualne ubezpieczenia z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej oraz NW pracodawcy i pracowników. Staramy się, aby praca przez nas wykonana była naszą najlepszą wizytówką i polecała nasze usługi kolejnym zleceniodawcom.

  • Wykonujemy projekty sieci, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan. i centralnego ogrzewania, kotłowni gazowych, olejowych i ekologicznych węglowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych osadników - szamb.

  • Zajmujemy się również wykonawstwem instalacji technologicznych ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego oraz transportem maszyn wraz z podłączeniem i uruchomieniem.

  • Realizujemy zlecenia przy wykorzystaniu nowych technologii dostępnych na rynku. Używamy nowoczesnego sprzętu. Posiadamy własny transport, dzięki czemu zapewniamy płynność wykonywanej pracy. Zapewniamy najwyższą jakość wykonywanych przez nas usług.